Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Примерни съдебни бланки
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Календар - насрочени дела за 2019 г.
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
Правна помощ
 
 592304 
 Начална страница  
 Начало

       

ДОБРЕ ДОШЛИ

в интернет страницата на

РАЙОНЕН СЪД - ГОРНА ОРЯХОВИЦА!

 

На нашия сайт ще намерите информация за състава, структурата и дейността на Районен съд – Горна Оряховица, графици на заседанията и справки за движението на делата и постановените съдебни актове. Ще намерите точните адреси, телефони и банкови сметки на съда,информация за незаети работни места и обяви за конкурси. Публикувани са различни образци и формуляри в електронен вид, а също и данни за контакти с други съдилища и организации. 

Искрено се надяваме сайта да бъде полезен за вас и да допринесе за постигането на основната цел на Районен съд – Горна Оряховица, която е да гарантира съществуването на върховенството на закона и да осигури точното му прилагане по безпристрастен, справедлив, честен и ефективен начин.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.

 Уведомяваме страните по делата, че изпълнителни листи се издават след посочване на номера на делото. При непосочване на номер на дело, деловодителите няма да се ангажират с търсене по имена на страна в базата данни на деловодната система. За удобство на страната, при издаване на над 5 бр. изпълнителни листи, номерата на делата могат да се заявят предварително на официалния мейл на Районен съд - Горна Оряховица.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РАЙОНЕН СЪД ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е С НОВ САЙТ, НАМИРАЩ СЕ НА АДРЕС: https://goryahovitsa-rs.justice.bg/

ИНФОРМАЦИЯТА НА НАСТОЯЩИЯТ САЙТ ЩЕ Е АКТУАЛНА ДО КРАЯ НА 2019Г.

 Противодействие на корупцията 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
Окръжен съд 
Окръжен съд
гр. Велико Търново
Адвокати 
Адвокати
Горна Оряховица
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси
Горна Оряховица
МЕДИАЦИЯ 
МЕДИАЦИЯ
Национално сдружение на съдебните служители 
НССС
Национален институт на правосъдието 
Национален институт на правосъдието
Анкета 
Анкета
Допитване до посетителите на сайта
Резултати от анкетата
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Полезно да знаете 
ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ" И СПЕЦИАЛНОСТТА "СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Когато детето е свидетел,
Пътеводител в съдебните процедури,Достъп до ЕПЕП 
БЛАНКИ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР