Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 
 523924 
 Начална страница  
 Начало

       

 

ДОБРЕ ДОШЛИ

в интернет страницата на

РАЙОНЕН СЪД - ГОРНА ОРЯХОВИЦА!

        

 

 

На нашия сайт ще намерите информация за състава, структурата и дейността на Районен съд – Горна Оряховица, графици на заседанията и справки за движението на делата и постановените съдебни актове. Ще намерите точните адреси, телефони и банкови сметки на съда,информация за незаети работни места и обяви за конкурси. Публикувани са различни образци и формуляри в електронен вид, а също и данни за контакти с други съдилища и организации. 

Искрено се надяваме сайта да бъде полезен за вас и да допринесе за постигането на основната цел на Районен съд – Горна Оряховица, която е да гарантира съществуването на върховенството на закона и да осигури точното му прилагане по безпристрастен, справедлив, честен и ефективен начин.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.           

 

Указания за потребителите за достъп до постановените съдебни актове

Постановени съдебни актове за 2018 г.

Справка за насрочените дела

Уведомяваме ви, че на ПОС терминалните устройства в Районен съд - Горна Оряховица, ще се извършват плащания до 20.12.2018 г. включително.

 

 Противодействие на корупцията 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
Окръжен съд 
Окръжен съд
гр. Велико Търново
Адвокати 
Адвокати
Горна Оряховица
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси
Горна Оряховица
МЕДИАЦИЯ 
МЕДИАЦИЯ
Национално сдружение на съдебните служители 
НССС
Национален институт на правосъдието 
Национален институт на правосъдието
Анкета 
Анкета
Допитване до посетителите на сайта
Резултати от анкетата
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Полезно да знаете 
Полезно да знаете
Когато детето е свидетел,
Пътеводител в съдебните процедури
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР