Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Противодействие на корупцията  
 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Уважаеми потребители,
чрез настоящата опция може да изпращате вашите сигнали за нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и Етичния кодекс на съдебните служители от страна на съдиите и съдебните служители в Районен съд-Горна Оряховица.
Можете също така да подавате и сигнали срещу поведение на съдиите и съдебните служители в съда, представляващо или индикиращо съмнение за корупция и конфликт на интереси във връзка с тяхната дейност.
Подайте вашия сигнал
тук или на e-mail rsad_go@abv.bg

 

Кодекса за етично поведение на българските магистрати може да видите тук.

Етичния кодекс на съдебните служители може да видите тук.

Вътрешни правила за организация на работа в Районен съд - Горна Оряховица по сигнали за корупция и административни жалби.

Комисия по професионална етика към Районен съд - Горна Оряховица:

 - Председател: Районен съдия Красимира Николова;

 - Редовен член: Районен съдия Любка Милкова;

 - Редовен член: Районен съдия Христо Попов;

 - Резервен член : Районен съдия Ирена Колева.

Вътрешните правила за организацията и дейността на комисията по професионална етика към Районен съд - Горна Оряховица може да видите тук.

 5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР