Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Районен съд - Горна Оряховица    Общини  
 Съдебен район на районен съд - гр. Горна  Оряховица

Г.Оряховица
гр.Г.Оряховица, гр.Д.Оряховица, с.Върбица, Горски Г.Тръмбеш, Горски Д.Тръмбеш, Драганово, Крушето, Паисий, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци, Стрелец, Янтра

Лясковец
гр.Лясковец, с.Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец, Мерданя

Стражица
гр. Стражица, с.Асеново, Балканци, Благоево, Бреговица, Виноград, Владислав, Горски Сеновец, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Мирово, Нова Върбовка, Ново Градище, Сушица, Теменуга, Царски извор


http://www.g-oryahovica.org/

5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР