Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Архив на постановените съдебни актове за 2013г.  
 Натиснете с левия бутон на мишката върху датата, за която искате видите постановените съдебни актове.
Постановени съдебни актове за 2013 г.

Указания за потребителите за начина на достъп до постановените съдебни актове.  

Информация за делата може да получите и от

 Централизирания Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебните Актове 

Ако забележите несъответствие в номер на дело и публикувания акт или документи, които не могат да се отворят, моля да ни уведомите за да извършим корекция на публикацията. За целта използвайте следната форма: Предложения / Оплаквания

 Постановени съдебни актове от януари до юни 2013 г.

 

 

 ЮЛИ

 

 П  В  С  Ч П   С Н 
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23 24   25 26   27  28
 29  30  31        

 

 АВГУСТ

 

 П  В  С  Ч  П  С  Н
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14 15   16  17 18 
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31  

 

 СЕПТЕМВРИ

 

 П  В  С  Ч  П  С  Н
30       1
2 3 4 5 6  7  8
9 10 11 12 13  14 15 
 16 17 18  19  20  21  22
 23  24  25  26 27 28 29 

 

 ОКТОМВРИ

 

 П  В  С  Ч  П  С  Н
   1  2 3 4 5  6
7 8 9 10 11  12  13
14 15 16 17 18  19 20 
 21 22 23  24  25  26  27
 28  29  30  31  

 

 НОЕМВРИ

 

 П  В  С  Ч  П  С  Н
      1 2  3
4 5 6 7 8  9  10
11 12 13 14 15  16 17
 18 19 20  21  22  23  24
 25  26  27  28 29 30  

 

 ДЕКЕМВРИ

 

 П  В  С  Ч  П  С  Н
30   31    1
2 3 4 5 6  7  8
9 10 11 12 13  14 15 
 16 17 18  19  20  21  22
 23  24  25  26 27 28 29 

 

 5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР