Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Примерни съдебни бланки
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Календар - насрочени дела за 2019 г.
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
Правна помощ
 Районен съд - Горна Оряховица    История  
 История на съда в гр. Горна Оряховица

 

Районен съд – Горна Оряховица е създаден със Закона за устройство на съдилищата от 1880г. като „Мирови съд” на сегашната улица „Панайот Цвикев” бившата „Темнишка”, под цех на „Металургия”.

През 1937 – 1938г. е построена сградата на сегашната съдебна палата в града ни. Тя е строена с одобрен архитектурен план за двама съдии и един прокурор.

До 31 декември 1944г. съдът в Горна Оряховица е мирови съд, с Председател и съдии: Евтим Хубев и Лазар Лазаров.

От 01 януари 1945г. съдът в Горна Оряховица е преименуван в народен съд, със съдии Трифон Трифонов и Минко Пенчовски и функционира като такъв до 31 декември 1970г.

От 01 януари 1971г. до днес, Горнооряховският съд е районен.

От 06 април 1959г. за Председател на Горнооряховския народен съд е избран Димитър Тодоров Гонгалов и съдии - Минко Пенчовски и Иванка Енева, като Председателят работи, като такъв до 17 юни 1986г.

От 17 юни 1986г. за Председател на съда е избран Теодор Стефанов Милев от гр.Горна Оряховица.

От 01 октомври 1991г. Председател на съда е Румян Жеков Христов от Велико Търново.

От 01 април 1994г. за Председател е избрана Мария Йорданова Гаджонова от гр. Горна Оряховица.

От 15 октомври 1998г. за Председател е избрана Марияна Микова Лазарова от гр. Горна Оряховица.

От 24 септември 2007г. за Председател е избрана Павлина Тонева Борисова от гр. Горна Оряховица.

От 25 юни 2019 г. за Председател е избрана Златина Пламенова Личева-Денева от гр. Горна Оряховица.

Понастоящем Районен съд – Горна Оряховица работи с 10 съдии, 2 държавни съдебни изпълнители и 2 съдии по вписванията, както и 30 съдебни служители.


 

 5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР