Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Примерни съдебни бланки
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Календар - насрочени дела за 2019 г.
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
Правна помощ
 Районен съд - Горна Оряховица    Новини от съда  
 НОВИНИ ОТ СЪДА


Районен съд – Горна Оряховица вече е и в социалните медии

 

Районен съд – Горна Оряховица създаде свой профил в социалната мрежа Facebook. Потребителите на интернет могат да намерят полезна информация свързана с дейността на съда и на   https://www.facebook.com/rsad.go. В профилната страница са публикувани всички съдебни бланки и формуляри, които за улеснение на гражданите могат да се изтеглят, попълнят и подадат на гишетата в съда. Тук може да се намери и актуална информация относно съвместно реализирани проекти на горнооряховския съд с различни неправителствени организации, както и новини за предстоящи или реализирани вече събития в съдебната институция.

Районен съд – Горна Оряховица е първият съдебен орган в областта с профил в социалната мрежа. Инициативата за създаването му е на административния ръководител съдия Златина Личева. Тя зае поста на председател след спечелен конкурс, провел се на 25.06.2019г. Сред основните стратегически цели, заложени в концепцията ѝ за развитието на Районен съд – Горна Оряховица, са постигане на прозрачност, отчетност и публичност в работата на институцията, което е гаранция за повишаване на общественото доверие към нея.

Профилните страници на органите на съдебната власт в социалната мрежа Facebook се създават в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, по преценка на административните ръководители. Чрез тях се цели повишаване на доверието на обществото към Съда, създаване на диалог и сътрудничество с гражданите, повишаване на информираността на обществото и изграждане на правна култура.Новият председател на Районен съд – Горна Оряховица Златина Личева-Денева официално встъпи в длъжност

 

Днес, 12 юли 2019 г., съдия Златина Личева-Денева встъпи в длъжност административен ръководител на Районен съд – Горна Оряховица.  Това стана на официална церемония пред Общото събрание на  съда, в присъствието на председателя и зам.-председателя на Окръжен съд - Велико Търново Теодорина Димитрова и Ивелина Солакова. Съдия Личева заема длъжността  след спечелен конкурс на  ВСС, проведен на 25 юни 2019 година, когато бе избрана от съдийската колегия на ВСС с 10 гласа „за“ и нито един против.

Тя поема ръководството на Районен съд – Горна Оряховица от съдия Еманоел Вардаров, който бе и.ф. „административен ръководител“ от 2017 година до днес. В присъствието на своите колеги те разписаха протоколите съответно за освобождаване и назначаване на длъжността. Съдия Вардаров пожела на новия председател сили, устременост и хъс, а от своя страна съдия Личева изрази удовлетворение от факта, че ще ръководи институция, призната за съд-модел за постигнати високи резултати в областта на съдебната реформа.

Съдия Личева е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 година. От 1999 година работи в съдебната система, а от 2000 година  е съдия в Районен съд - Горна Оряховица. Съдия Личева правораздава в областта на наказателното и гражданското право. Участва като лектор в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“, като работи с ученици от 8 и 9 клас от две горнооряховски училища. Омъжена е, с три деца.

В концепцията си за стратегическо развитие на Районен съд – Горна Оряховица съдия Личева е заложила на контрол върху срочността на  разглеждане на делата и за изготвяне на съдебните актове. Новият административен ръководител ще работи за постигане на тази цел като прилага План за намаляване продължителността на разглеждане на делата и времеви стандарти, утвърден още през 2011 година. Друга нейна цел е повишаване на общественото доверие в работата на РС – Горна Оряховица чрез различни механизми, включващи и провеждане на образователни кампании в учебни заведения от съдиите по предварително уточнени теми, както и Дни на отворените врати.

 
На 16.04.2019 г. Районен съд – Горна Оряховица отвори широко врати за посетители.

Празничният ден започна с посещение на най - малките. Ученици от първи клас на СУ „Вичо Грънчаров“ посетиха и разгледаха сградата на съда. По подходящ и достъпен за тях начин научиха за дейността на съда и за основния закон на държавата.

 От 10.00 часа в присъствието на ученици от СУ „Георги  Измирлиев“, ПГЕЕ „М.Ломоносов“  и ПГЛПИ „А.Буров“ тържествено бе отбелязан Денят на конституцията и професионален празник на българските юристи.

            И.ф. председател на Районен съд – Горна Оряховица – съдия Еманоел Вардаров запозна учениците с историята на съда, неговата структура и дейност.

Съдия Красимира Николова бе подготвила интересна презентация, с която бе отбелязана 140 годишнината от Търновската конституция – символ на духа на времето, поставила началото на българската държавност.

 Кулминация на празничното честване бе симулативен процес по наказателно дело от общ характер, подготвен под ръководството на 5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197

 
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР