Г Районен съд
орна Оряховица
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Горна Оряховица
История
Съдии
Структура
Общини
Обяви
Бюджет
Работно време и контакти
Бюро съдимост
Съдебно изпълнение - публични продани
Новини от съда
Банкова информация
Съд-модел
Отчет за дейността на съда
Търсене на постановени съдебни актове в ЦУБИПСА
Архив на постановените съдебни актове за 2013г.
Постановени съдебни актове за 2014 г.
Постановени съдебни актове за 2015 г.
Постановени съдебни актове за 2016 г.
Постановени съдебни актове за 2017 г.
Постановени съдебни актове за 2018 г.
Постановени съдебни актове за 2019 г.
Насрочени дела
Вътрешни правила
Работа с обществеността
Профил на купувача
Съдебни заседатели
Вещи лица
Декларации по ЗПКОНПИ
Защита на личните данни
Презентация на съда
 Национално сдружение на съдебните служители  
 НССС


На 22.12.2017г. Регионалната секция при Районен съд - Горна Оряховица, към Националното сдружение на съдебните служители направихме щастливи 12 деца от ЦНСТ гр. Горна Оряховица. С част от средствата, с които разполага нашата регионална секция, закупихме за всяко едно от децата комплект спално бельо, плодове и лакомства.


Няма по-хубаво усещане от това да предизвикаш радост в детските очи. Когато едно дете е щастливо, щастието се пренася върху всичко около него. А децата са искрени. У тях няма престорено благодарство или усмивка от учтивост. Едно дете показва винаги това, което усеща.
На всички деца от центъра желаем повече усмивки през идната година и много такива моменти на щастие, а на целия персонал желаем здраве, търпение и всеотдайност при работата с децата и весели Коледни и Новогодишни празници.


     

        

5100 гр. Горна Оряховица, пл. „Христо Ботев” №2; тел.: (0618) 61911, факс (0618) 60197  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР